Bezpłatne szkolenia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach dofinansowanych w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Edukator oferuje Państwu w pełni dofinansowane szkolenia w zakresie operatorów:

  • koparkoładowarki
  • koparki jednonaczyniowej kl.III
  • ładowarki jednonaczyniowej kl.III
  • wielozadaniowych nośników osprzętu
  • walców drogowych
  • żurawi przenośnych typu HDS
  • drwali- operatorów pilarek

oraz pakiet 3 szkoleń dla 1 kandydata: wózek widłowy z bezpieczna wymianą butli gazowych +żuraw przenośny typu HDS+ podest ruchomy samojezdny

jedynymi wymogami jest zameldowanie lub wykonywanie pracy bądź nauki w województwie podkarpackim.

Zapraszamy:

Rzeszów/ Rudna Mała 51A tel: (17)3070300
Dębica, Kościuszki 73, tel: (14) 6816006

kom: 570 115 515

Zapraszamy!