BHP,PPoż

Kursy i szkolenia BHP i PPoż

– pracodawców

– kierowników

– pracowników inżynieryjno-technicznych,

– pracowników administracyjno-biurowych

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Wymagania stawiane kandydatom:

brak.

ZAPISZ SIĘ NA KURS