Kursy pedagogiczne

KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Program obejmuje następujące moduły:

– podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu
– metodykę nauczania praktycznej nauki zawodu
– proces praktycznego kształcenia zawodowego
– bazę techniczno-dydaktyczną praktycznej nauki zawodu i podstawy prawne
– asortyment prac dydaktyczno-produkcyjnych i usługowych w nauczaniu zawodu
– zasady i metody nauczanie praktycznej nauki zawodu,
– typy i struktura zajęć, środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela
– kontrolowanie i ocenianie uczniów

 

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r.

Liczba godzin: 80

ZAPISZ SIĘ NA KURS