Maszyny ciężkie

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH KL. III,II,I


-koparki
-ładowarki
-koparko-ładowarki
-równiarki
-spycharki
-frezarki drogowe
-walce drogowe
-rozściełacze
-nośniki osprzętu
-rozściełacze
-palownice
-wiertnice
-pogłebiarki ssące śródlądowe
-otaczarnie do mas bitumicznych
– węzły betoniarskie
-remontery nawierzchni

Czas trwania:  około 4 tygodnie

Wymagania:
-ukończone 18 lat
-minimum podstawowe wykształcenie
-brak przeciwwskazań zdrowotnych

ZAPISZ SIĘ NA KURS